Sunset Harbor

Sunday, March 31, 2013

 photo IMG_4934_zpseb744de4.jpg

Về look của ngày hôm nay. Mình chụp ở cảng Bạch Đằng vào buổi chiều khi mặt trời sắp lặn. Lúc nào ánh sáng mê hoặc của thời điểm này cũng khiến mình yêu thích. Ánh tà dương báo hiệu một ngày tàn, bỗng nhiên cảm thấy buồn và man mác kì lạ mà không vì lý do gì cả. Mình cũng thích cảng Bạch Đằng, ngoài việc nơi này có kỷ niệm với mình, thì cảng này có cái nhìn thoạt qua có nét tương tự với Bờ Hồ của Hà Nội. Mà Hà Nội là một nơi bất kì ai tôn sùng sự cổ điển đều muốn đặt chân tới, mình cũng không ngoại lệ, nhưng vẫn chưa có điều kiện để đi. Rất hy vọng có 1 ngày trên Sun in a golden cup sẽ có những look mình được chụp ở Hà Nội. Nhất là khi thời tiết đang ngày một trở nên điên loạn dễ nổi nóng như hiện nay, nếu bạn cũng ỏ Sài Gòn nhất định bạn cũng sẽ công nhận với mình điều này >.<

 photo IMG_4941s_zps23acf2e8.jpg photo IMG_4964s_zpsa8c4e1dd.jpg photo IMG_4960s_zps787584c1.jpg

Everything in my life is now messing up like chaos. Somehow it seems like I want to do so many things witthout thinking about the possibilities of it. You may call me as a stereotype of ambitous, in a negative way. I get stuck in the battlefield of my mind. Fashion has been my passion since I was a young girl. But at the moment, I'm not willing to follow it completely, previously just got some part time jobs, but that's all. I'm so afraid of the fancy world of fashion industry, a world that without wearing something labeled, nobody notices you. What am I supposed to do to get out of this mess. Keep chasing what I've been dreaming of or being a realist and make real money with the marketing career I chose for myself . The worst facet of this thing is that I'm not able to do both at a time.

You Might Also Like

0 comments